#Sever 1#Sever 2
Đưa vợ đi khám để chuẩn bi mang thai và cái kết

Đưa vợ đi khám để chuẩn bi mang thai và cái kết

Nội dung phim

Đưa vợ đi khám để chuẩn bị mang thai và cái kết là con vợ đó đã mang thai với người bác sĩ ấy mọi người ạ, người chồng dường như chết lặng trong điều ấy nó dường như mất hết niềm tin vào cuộc sống vì cuộc sống đối với nó là người vợ mà người vợ lại có thể phản bội nó như này đúng là không thể chấp nhận được rồi, và chắc chắn là nó sẽ có những cái hành động gì đó để khiến cho con vợ nó có thể chả giá cho những điều mà nó đã làm ấy nhỉ, mình nhìn cái mặt nó là mình biết rồi ấy mà, thứ ấy đúng là cái khó có thể bỏ qua được ấy nhỉ

Diễn viên tham gia phim

N/A