#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Em sinh viên bán dâm nơi thành cuộc sống như này xa nhà có lẽ là vì đông tiền nên em ấy mới làm như vậy ấy nhỉ, mà thôi tiền thì ai chẳng thiếu đúng không nào mọi người, mà em ấy làm như vậy cũng là việc cuộc sống chứ có phải là ai muốn như này đâu, chúng ta cũng cần phải biết thông cảm cho điều ấy chúng ta cũng cần phải biết giúp đỡ cho những người như em ấy đúng chứ ạ và mình chính là người sẽ đứng ra giúp đỡ em ấy chứ sao nữa, với mình cái điều ấy đúng là rất đáng để làm ấy nha, và chỉ có những cái điều ấy mới thực sự khiến cho mình thấy sung sướng và cái cảm giác khoái cảm đó là cái cảm giác của sự ham muốn cực độ ấy ạ mọi người

Diễn viên tham gia phim

N/A